Terug

Hoe moet de geschiktheidsverklaring eruit zien die verstrekt wordt aan de klant bij advies over een verzekering met een beleggingscomponent?

Als u uw klant adviseert over een beleggingsverzekering verstrekt u hem op grond van artikel 4:23 lid 7 Wft een geschiktheidsverklaring, tegelijk met het advies. U verstrekt deze geschiktheidsverklaring op een duurzame drager. In deze verklaring specificeert u uw advies en neemt u op hoe uw advies beantwoordt aan de voorkeuren, financiële situatie, beleggingsdoelstellingen en kennis en ervaring van uw klant. Ook geeft u aan of uw klant een periodieke beoordeling van de geschiktheid van de verzekering ontvangt. Als u een periodieke beoordeling van de geschiktheid van de verzekering uitvoert, kunnen de geschiktheidsverklaringen na de eerste dienstverlening zich beperken tot veranderingen in diensten, beleggingsactiva of klantgegevens.Naar alle veelgestelde vragen