Terug

Hoe moet u uw klant inzicht geven in de cumulatieve kosten van product en distributie?

Op grond van artikel 59h, tweede lid, BGfo Wft moet u uw klant informeren over alle kosten die verband houden met uw dienstverlening samen met alle kosten die verband houden met de verzekering. Onder kosten van de verzekering worden niet verstaan kosten die een gevolg zijn van onderliggende marktrisico’s. De kosten moeten worden samengevoegd, zodat uw klant zicht krijgt op de totale kosten en het effect daarvan op het rendement. Als de klant hierom verzoekt, moet u de kosten puntsgewijs uitsplitsen. Alle verzekeringen met een beleggingscomponent vallen onder het provisieverbod. Dit betekent dat uw klant u voor uw dienstverlening een rechtstreekse fee betaalt, en de kosten van de dienstverlening niet verwerkt zitten in de kosten van het product (de premie). U zult uw klant daarom moeten informeren wat het effect is van de rechtstreekse fee voor de dienstverlening, en alle andere kosten van de verzekering op zijn rendement. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van een serviceabonnement.Naar alle veelgestelde vragen