Terug

Wat is een verzekering met een beleggingscomponent?

In artikel 1:1 Wft is vastgelegd wat er wordt verstaan onder een verzekering met een beleggingscomponent. Een verzekering met een beleggingscomponent is een levensverzekering als bedoeld in artikel 975 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Een levensverzekering is in het BW omschreven als een sommenverzekering in verband met het leven of de dood gesloten (behalve een ongevallenverzekering). De afkoopwaarde of uitkering van een verzekering met een beleggingscomponent moet geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, afhankelijk zijn van ontwikkelingen op de financiële markten.

Er zijn een aantal typen levensverzekeringen uitgezonderd van de definitie van beleggingsverzekering. Dit zijn onder meer: een overlijdensrisicoverzekering die alleen uitkeert bij overlijden, een natura-uitvaartverzekering, een verzekering die fiscaal gefaciliteerd is om te voorzien in pensioeninkomen. Deze verzekeringen vallen dus niet onder de definitie van verzekering met een beleggingscomponent.

 Naar alle veelgestelde vragen