Terug

Wat betekenen de normen op het gebied van beheersing van belangenconflicten bij de distributie van beleggingsverzekeringen voor u als financiële dienstverlener?

Financiële dienstverleners die beleggingsverzekeringen aanbieden of daarin bemiddelen, moeten procedures en maatregelen treffen om belangenconflicten te voorkomen (artikel 4:91q Wft). De financiële dienstverleners moeten een adequaat beleid voeren om belangenconflicten te voorkomen en te beheersen. Zij moeten ervoor zorgen dat de klanten op billijke wijze worden behandeld als een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn. In dat geval stelt de financiële dienstverlener de klanten op de hoogte van het belangenconflict.Naar alle veelgestelde vragen