Terug

IDD - Beleggingsverzekeringen

Zie ook de webpagina's met alle informatie over IDD.

Veelgestelde vragen over IDD - Beleggingsverzekeringen

Wat betekenen de normen op het gebied van beheersing van belangenconflicten bij de distributie van beleggingsverzekeringen voor mij als financiƫle dienstverlener?

Financiële dienstverleners die beleggingsverzekeringen aanbieden of daarin bemiddelen, moeten procedures en maatregelen treffen om belangenconflicten te voorkomen (artikel 4:91q Wft). De financiële dienstverleners moeten een adequaat beleid voeren om belangenconflicten te voorkomen en te beheersen. Zij moeten ervoor zorgen dat de klanten op billijke wijze worden behandeld als een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn. In dat geval stelt de financiële dienstverlener de klanten op de hoogte van het belangenconflict.

Stuur deze vraag door

Ik adviseer in beleggingsverzekeringen, wat zijn mijn nieuwe verplichtingen?

Artikel 4:23 lid 4 Wft bepaalt dat u als adviseur over een beleggingsverzekering voor het sluiten van de overeenkomst een geschiktheidsverklaring op een duurzame drager moet verstrekken aan de klant. In de geschiktheidsverklaring wordt het advies gespecificeerd (bijvoorbeeld een toelichting op de overwegingen die ten grondslag liggen aan het advies) en geeft u aan hoe het advies aan de voorkeuren, beleggingsdoelstellingen en andere kenmerken van de klant beantwoordt. U geeft de klant tevens op grond van artikel 59h BGfo Wft aan of u de geschiktheid van de verzekering met de beleggingscomponent periodiek zult beoordelen. Artikel 59h BGfo Wft bepaalt dat u de klant in dat geval een bijgewerkte geschiktheidsverklaring verstrekt waarin wordt aangegeven op welke wijze de beleggingsverzekering beantwoordt aan de voorkeuren, doelstellingen en andere kenmerken van de klant.

Stuur deze vraag door

Ik bemiddel in beleggingsverzekeringen, wat zijn mijn verplichtingen?

Als de klant via verkoop zonder advies (execution only) een beleggingsverzekering afsluit, moet u informatie inwinnen over de kennis en ervaring van de klant met betrekking tot de financiële dienst en het financiële product zodat u kunt beoordelen of deze dienst of het product passend is voor de cliënt.

Stuur deze vraag door

Welke precontractuele transparantienormen gelden bij bemiddeling in beleggingsverzekeringen?

Artikel 59h BGfo Wft bepaalt dat u voorafgaand aan de overeenkomst over een beleggingsverzekering, de klant informatie verstrekt over de beleggingsverzekering en de voorgestelde beleggingsstrategie. Ook verstrekt u de klant een toelichting en waarschuwing over de risico’s verbonden aan dit product en de beleggingsstrategie. Daarnaast verstrekt u informatie over alle kosten voor het adviseren of bemiddelen in de beleggingsverzekering. U moet alle kosten in verband met de dienst en de beleggingsverzekering samenvoegen, zodat klant inzicht krijgt in de totale kosten en in het cumulatieve effect op het rendement. Als de klant daarom verzoekt verstrekt u een uitsplitsing.

Stuur deze vraag door

Welke overige transparantienormen gelden bij bemiddelen in beleggingsverzekeringen?

Artikel 76 BGfo Wft bepaalt dat u uw klant periodiek informatie moet verstrekken over de verleende dienstverlening met betrekking tot de beleggingsverzekeringen. Deze informatie omvat onder meer de kosten van eventuele transacties. U moet de klant jaarlijks achteraf informeren over alle gemaakte kosten en lasten die verbonden zijn aan de beleggingsverzekering en de financiële diensten, als u gedurende het jaar een lopende relatie met de klant heeft gehad.

Stuur deze vraag door