Terug

Welke aanpassingen zijn verder nog doorgevoerd in de Vrijstellingsregeling Wft?

In de vrijstellingsregeling Wft is opgenomen dat personen die verzekeringen verkopen in aanvulling op de levering van een zaak of de verlening van een dienst (nevenverzekeringstussenpersonen), onder bepaalde voorwaarden geen vergunning hoeven aan te vragen. Voorheen waren deze nevenverzekeringstussenpersonen via de reikwijdtebepaling uitgezonderd van de Wft. Deze reikwijdtebepaling is aangepast door de wetgever.

De vrijgestelde nevenverzekeringstussenpersonen moeten wel aan bepaalde artikelen van de Wft voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van een informatiedocument over de schadeverzekering en het vaststellen van de wensen en behoeften van de cliënt.Naar alle veelgestelde vragen