Terug

Op wie is de richtlijn IDD van toepassing?

De nieuwe IDD is van toepassing op (her)verzekeraars, adviseurs en bemiddelaars in verzekeringen en (onder)gevolmachtigd agenten. Maar ook op bedrijven die bemiddelen in verzekeringen als aanvulling op een product- of dienstverlening zoals een reis, fiets of een auto. Deze partijen zullen onder de vergunningsplicht komen te vallen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een daarvan is dat zij bemiddelen in een verzekering, waarvan het bedrag van de premie (op jaarbasis pro rata berekend) hoger dan €600 is.Naar alle veelgestelde vragen