Terug

Hoe wordt bepaald wat mijn cliënt mag lenen op basis van zijn inkomen?

De maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van het inkomen (LTI-norm) kan worden bepaald aan de hand van een tabel met financieringslastpercentages die jaarlijks door het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Binnenlandse Zaken worden vastgesteld op advies van het NIBUD, na consultatie van onder andere de AFM.

Met behulp van het  toetsinkomen en de toetsrente kan met deze tabel het maximale bedrag worden bepaald dat aan een hypotheek kan worden besteed. Hierbij moet worden uitgegaan van een annuitair aflossingsschema over 30 jaar.

Wanneer er sprake is van twee inkomens waarop de hypotheek kan worden gebaseerd kan het gezamenlijke toetsinkomen worden bepaald door uit te gaan van het financieringslastpercentage op basis van het hoogste inkomen, vermeerderd met 50% van het lagere toetsinkomen.Naar alle veelgestelde vragen