Terug

Wanneer is de AFM begonnen met een eerste onderzoek naar rentederivaten?

In 2013 is de AFM een verkennend onderzoek gestart naar de dienstverlening rondom rentederivaten. Wij hebben eerst in kaart gebracht aan hoeveel klanten een rentederivaat is verkocht.

Toen bleek dat bij veel dossiers de derivatendienstverlening niet geheel conform de wet en regelgeving gebeurde, trok de AFM in 2014 aan de bel bij de banken en heeft de AFM aangedrongen op een integrale herbeoordeling en een oplossing waar nodig. De banken zijn deze dossiers opnieuw gaan bekijken.

Op 3 december 2015 bleek dat die herbeoordeling niet goed verliep, waarop de AFM het proces stop heeft gezet. Hierna is de derivatencommissie aangesteld, die het herstelkader heeft vastgesteld waar alle banken zich aan hebben gecommitteerd.Naar alle veelgestelde vragen