Terug

Waarom heeft de AFM de externe dossierbeoordelaars niet zelf aangesteld?

De bevoegdheid tot aanstelling van externe dossierbeoordelaars is op dit moment niet geregeld in wet- en regelgeving. De AFM heeft in haar wetgevingsbrief van 27 juni 2016 aan de minister de wens uitgesproken om deze bevoegdheid te krijgen, zoals de bevoegdheid waarover bijvoorbeeld de Britse toezichthouder FCA beschikt. De externe dossierbeoordelaars zijn nu aangesteld door de banken, op basis van eisen en selectiecriteria van de AFM die met name gaan over onafhankelijkheid (van de externe beoordelaars).Naar alle veelgestelde vragen