Terug

Is het toezicht van de AFM op financiële verslaggeving openbaar?

Het toezicht van de AFM op financiële verslaggeving heeft een besloten karakter, totdat een zaak door de AFM bij de Ondernemingskamer is aangespannen. In eerste instantie zullen de onderneming en de AFM er in goed gezamenlijk overleg moeten uitkomen. De AFM zal in deze fase de onderneming wijzen op haar verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing van de verslaggevingsvoorschriften. Het is aan de onderneming deze verantwoordelijkheid daadwerkelijk te nemen.Naar alle veelgestelde vragen