Terug

Hoe selecteert de AFM de ondernemingen voor onderzoek?

Het toezicht gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van ondernemingen voor de kwaliteit van hun financiële verslaggeving.

De AFM beoordeelt niet elk jaar de financiële verslaggeving van alle beursgenoteerde ondernemingen. Beursgenoteerde ondernemingen worden vanuit een risicoperspectief beoordeeld en geselecteerd.Naar alle veelgestelde vragen