Terug

Doet de AFM aan ‘rulings’ of ‘preclearance’ op het gebied van financiële verslaggeving?

Nee. De AFM doet vooraf geen uitspraak over specifieke casussen. Ondernemingen zijn zelf verantwoordelijk voor het adequaat naleven van de relevante wet- en regelgeving



Naar alle veelgestelde vragen