Terug

Wanneer val ik onder de vrijstelling?

In de Wft is de vrijstellingsregeling komen te vervallen, zodat in principe elke onderneming als bedoeld in artikel 5:68 Wft een minimum aantal maatregelen dient te treffen. Ondernemingen die in 2006 op grond van artikel 18a Vrijstellingsregeling Wte 1995 waren vrijgesteld van het effectentypisch gedragstoezicht, dienen inmiddels aan deze vereisten te voldoen. De € 20 miljoen transactiedrempel uit de oude vrijstelling speelt nog wel een rol bij de verplichting tot een de gedragscode voor privé-transacties (Zie artikel 24 van het Besluit Marktmisbruik Wft).Naar alle veelgestelde vragen