Terug

Wat is een uitgevende instelling?

Een uitgevende instelling is een instelling die bijvoorbeeld aandelen of obligaties uitgeeft of dit van plan is te doen.

In hoofdstuk 5.4 van de Wft en de daarop berustende bepalingen wordt, in afwijking van artikel 1:1 Wft, verstaan onder uitgevende instelling:

  1. rechtspersoon, vennootschap of instelling die financiƫle instrumenten heeft uitgegeven als bedoeld in artikel 5:56, eerste lid, onderdeel a of b, of degene op wiens voorstel een koopovereenkomst inzake een financieel instrument, niet zijnde een effect, tot stand is gekomen; of
  2. rechtspersoon, vennootschap of instelling die voornemens is financiƫle instrumenten uit te geven als bedoeld in artikel 5:56, eerste lid, onderdeel a of b, of degene die een koopovereenkomst inzake een financieel instrument, niet zijnde een effect, voorstelt.


Naar alle veelgestelde vragen