Terug

Wat zijn de risico's omtrent uitbesteding van vermogensbeheer?

Indien instellingen hun vermogensbeheer volledig uitbesteden, zullen de risico’s die instellingen lopen met betrekking tot ETGT in het algemeen geringer  zijn. In principe bestaat er in dat geval vooraf geen invloed op de door de vermogensbeheerder uitgevoerde transacties in financiële instrumenten. De kans bestaat dat instellingen vanuit de optiek dat het vermogensbeheer is uitbesteed, er dus vanuit gaan dat ETGT niet voor hen bedoeld is. Voorwetenschap en/of belangenconflicten kunnen ook bij uitbesteding nog steeds optreden.

Voorbeeld 
Hoewel het vermogensbeheer is uitbesteed, blijkt uit de gegeven antwoorden en toelichtingen in het self assessment dat in meer of mindere mate door instellingen nog steeds invloed1 wordt uitgeoefend. Veelal is de mate van invloed vastgelegd in een mandaat of beheerovereenkomst. Afhankelijk van hoe het mandaat of de gemaakte afspraken luiden, kan ETGT nog steeds een rol spelen. 

1 In de praktijk zal dit veelal door bestuurders of door een beleggingscommissie zijn.Naar alle veelgestelde vragen