Terug

Wat zijn privé-transacties?

Transactie in een financieel instrument voor eigen rekening of ten behoeve van een derde op wiens beleggingen de betrokkene, anders dan uit hoofde van het verlenen van een beleggingsdienst, invloed uitoefent (artikel 1 van het Besluit Marktmisbruik Wft).

Voorbeeld
Jan B. is bestuurder van Pensioenfonds Copernicus. Naast een spaarrekening, belegt Jan privé in aandelen van een aantal beursgenoteerde ondernemingen en in het huisfonds van zijn bank. De transacties in deze aandelen en in het beleggingsfonds - die hij dus privé uitvoert - vallen beiden onder het begrip privé-transacties.
Ook de beleggingstransacties van de vrouw van Jan B. vallen onder het begrip privé-transacties indien hij daadwerkelijk invloed uitoefent, doordat hij de beleggingen van zijn vrouw beheert.Naar alle veelgestelde vragen