Terug

Wat wordt bedoeld met handel voor eigen rekening?

Artikel 23 van het Besluit Marktmisbruik Wft stelt dat een instelling die handelt voor eigen rekening een administratie van deze transacties dient bij te houden. De administratie moet daarnaast voldoen aan de in het artikel genoemde eisen.

In artikel 1:1 Wft staat vermeld dat  onder ‘handelen voor eigen rekening’ moet worden verstaan ‘met eigen kapitaal handelen in financiële instrumenten, hetgeen resulteert in het uitvoeren van transacties’.

Het gaat dan om transacties die instellingen verrichten met eigen kapitaal en niet om transacties ten behoeve van cliënten en pensioendeelnemers (fondsbeheer). Achtergrond van artikel 23 is onder meer dat transparant dient te zijn hoe transacties verlopen als sprake is van meerdere afgescheiden vermogens met ieder hun eigen doelstelling. Voorkomen dient te worden dat transacties ten behoeve van de eigen onderneming bevoordeeld worden ten koste van transacties voor cliënten.Naar alle veelgestelde vragen