Terug

Wat wordt bedoeld met handel voor eigen rekening?

Artikel 23 van het Besluit Marktmisbruik Wft stelt dat een instelling die handelt voor eigen rekening een administratie van deze transacties dient bij te houden. De administratie moet daarnaast voldoen aan de in het artikel genoemde eisen.

In artikel 1:1 Wft staat vermeld dat  onder ‘handelen voor eigen rekening’ moet worden verstaan ‘met eigen kapitaal handelen in financiële instrumenten, hetgeen resulteert in het uitvoeren van transacties’.

Hiervoor vindt de AFM het belangrijk op naam van welke (rechts)persoon de in de transactie gebruikte rekeningen staan en wie er met de transacties juridisch gezien wordt gebonden.Naar alle veelgestelde vragen