Terug

Is het toegestaan af te wijken van de tekst van de schriftelijke verklaring van de eed?

Een onderneming mag de schriftelijke verklaring aanpassen om het een eigen karakter te geven. De aanpassingen mogen niets afdoen aan de strekking van de eed.Naar alle veelgestelde vragen