Terug

Kunt u iemand machtigen en hoe werkt dat?

U kunt zich laten vertegenwoordigen door een andere partij bij de aanvraag van zakelijke diensten. Een gemachtigde heeft in het digitaal loket vrijwel dezelfde rechten als degene door wie hij is gemachtigd. Hij mag inlogdiensten aanvragen, kan gegevens van de onderneming bekijken en wijzigingen doorvoeren in de relatiegegevens. Een gemachtigde mag alleen niet het wachtwoord en het e-mailadres van uw AFM ID bekijken of wijzigen.

U kunt een machtigingsverzoek indienen via het Digitaal Loket. Degene die u wilt machtigen moet beschikken over een AFM ID. De gemachtigde krijgt via zijn eigen account toegang tot uw account. Zowel de machtigingsverstrekkende als de gemachtigde kan een machtiging intrekken.Naar alle veelgestelde vragen