Terug

Waarom heet het stuk handboek en geen leidraad?

Dit handboek probeert vragen te beantwoorden van marktpartijen over online dienstverlening. Het kan daarom zijn dat dit handboek niet op alle punten volledig is. Dit handboek bevat verwijzingen naar wettelijke zorgvuldigheidsnormen, die voor het overgrote deel voortvloeien uit de Wft. Ook bevat het praktische tips over de manier waarop u online dienstverlening zo kan inrichten dat ook online het belang van de klant centraal staat.Naar alle veelgestelde vragen