Terug

Waar moeten crowdfundingplatformen op letten bij het vestigen van pandrecht?

De AFM ziet bij het vestigen van pandrecht in de praktijk onvoldoende zorgvuldigheid. Pandrecht kan onderhands gevestigd worden, dus zonder tussenkomst van de notaris. Voor de vestiging van pandrecht door middel van een onderhandse akte is registratie bij de Belastingdienst een vereiste. Het pandrecht komt pas tot stand door de registratie. Zonder registratie is het pandrecht niets waard. Een ander aandachtspunt bij verpanding is de actualisatie van pandlijsten. Bij verpanding van roerende zaken moeten de roerende zaken die verpand zijn, periodiek geactualiseerd worden met pandlijsten. Crowdfundingplatformen moeten hun processen zodanig inrichten dat het geld pas vrijgegeven wordt aan geldvragers als aan alle voorwaarden van de zekerheidsstelling is voldaan.Naar alle veelgestelde vragen