Terug

Waar moeten crowdfundingplatformen op letten bij het vestigen van hypotheekrecht?

Hypotheekrecht wordt gevestigd met tussenkomst van een notaris. Aandachtspunten daarbij zijn:

  • Vindt de taxatie plaats door een taxateur die in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is opgenomen? Taxatie van de onroerende zaak is verplicht.
  • Houdt het platform zich aan de normen van het Platform Taxateurs en Accountants?
  • Pleegt de pandeigenaar voldoende onderhoud voor waardebehoud van het pand waarop het recht van hypotheek wordt gevestigd? En informeert het platform de investeerder over dit (doorlopende) onderhoud?


Naar alle veelgestelde vragen