Terug

Wat is belangrijk bij het stellen van zekerheden?

In het kader van een beheerste bedrijfsvoering is het bij het stellen van zekerheden belangrijk dat alle processtappen zorgvuldig en tijdig worden uitgevoerd. Voorbeelden van zorgvuldigheid en tijdigheid komen later in deze Q&A aan bod. Het is de taak van crowdfundingplatformen om te zorgen dat alle vereiste stappen goed ingeregeld en vastgelegd zijn in processen. Dit zijn wettelijke vereisten die onderdeel uitmaken van een beheerste bedrijfsvoering waar een crowdfundingplatform aan moet voldoen. Gebeurt dit niet, dan bestaat het risico dat de gestelde zekerheden nutteloos blijken te zijn op het moment van uitwinnen.

Transparantie in de informatieverstrekking over de details van de geboden zekerheden is een andere verplichting van crowdfundingplatformen. Zo is het bijvoorbeeld van belang om te weten of er sprake is van een eerste recht, of dat andere partijen dit eerste recht al hebben. Is het eerste recht al vergeven, dan betreft het een tweede of zelfs een derde recht (dit heet een opvolgend recht). Ook is het van belang te weten of het vestigen van een opvolgend recht is uitgesloten. Dit betekent dat bij het vestigen van een eerder pandrecht afgesproken is dat er geen opvolgend recht gevestigd mag worden.

Het is verstandig als crowdfundingplatformen zich goed laten adviseren door deskundigen op dit gebied. Er kan namelijk sprake zijn van een overtreding als een crowdfundingplatform de bedrijfsvoering op dit terrein, of hun informatieverstrekking over zekerheden niet op orde heeft.Naar alle veelgestelde vragen