Terug

Wie vallen onder het verbod?

Het verbod geldt voor een in Nederland gevestigde financiële onderneming, zijnde een:

  • Bank;
  • Beheerder;
  • Beleggingsinstelling;
  • Beleggingsonderneming;
  • Financiële instelling;
  • Pensioenfonds;
  • Premiepensioeninstelling; of
  • Verzekeraar.
Het verbod is ook van toepassing op buitenlandse bijkantoren en verbonden agenten in het buitenland van deze partijen, maar alleen als het in Nederland gevestigde hoofdkantoor verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering.Naar alle veelgestelde vragen