Terug

Wat wordt verstaan onder clustermunitie?

In artikel 21a, eerste lid, onder a, Besluit marktmisbruik Wft wordt voor de definitie van clustermunitie verwezen naar artikel 2, tweede lid van het Verdrag inzake clustermunitie.

Het Verdrag inzake clustermunitie is gepubliceerd in het Tractatenblad Jaargang 2009 nummer 45.
Volgens de definitie in artikel 2, tweede lid van het Verdrag wordt onder clustermunitie verstaan: “conventionele munitie die ontworpen is om explosieve submunities die elk minder wegen dan 20 kilogram te verspreiden of los te laten en omvat mede deze explosieve submunities”.

Drie munitiecategorieën zijn op grond van artikel 2, tweede lid, onder a t/m c uitgezonderd:

 1. munitie of submunitie die is ontwikkeld om vuursignalen, rook, pyrotechnische effecten of antiradarsneeuw af te geven of munitie die uitsluitend voor luchtafweer is ontworpen;
 2. munitie of submunitie die is ontworpen om elektrische of elektronische effecten te bereiken;
 3. munitie die, teneinde niet-onderscheidende effecten binnen het gebied en de risico’s van onontplofte submunities te vermijden, alle onderstaande kenmerken bezit:
  1. elk stuk munitie bevat minder dan tien explosieve submunities;
  2. elke explosieve submunitie weegt meer dan vier kilogram;
  3. elke explosieve submunitie is ontworpen om een enkel object (het doel) te detecteren en aan te vallen;
  4. elke explosieve submunitie is uitgerust met een elektronisch zelfvernietigingsmechanisme;
  5. elke explosieve submunitie is uitgerust met een elektronisch zelfdeactivatiemechanisme.

De link naar het Verdrag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2009-45.html

De Engelse tekst is authentiek, daarna is een Nederlandstalige vertaling opgenomen.Naar alle veelgestelde vragen