Terug

Sinds wanneer geldt het verbod op investeren in clustermunitie en wie houdt toezicht?

Op 1 januari 2013 is het verbod in werking getreden. Sinds 1 april 2013 houdt de AFM toezicht op het verbod.Naar alle veelgestelde vragen