Terug

Zijn er ook uitzonderingen op het verbod?

Het verbod kent drie uitzonderingen. 

  1. Het is toegestaan om transacties gebaseerd op een index uit te voeren, maar alleen als die index voor minder dan vijf procent bestaat uit individuele ondernemingen die onder het investeringsverbod vallen. 
  2. Het verbod geldt ook niet voor transacties in door derden beheerde beleggingsinstellingen, indien de beleggingen van deze instellingen voor minder dan vijf procent bestaan uit individuele ondernemingen die onder het verbod vallen. 
  3. Verder mag worden geïnvesteerd in nauwkeurig omschreven projecten van een onderneming die onder het verbod valt, voor zover de financiering niet wordt gebruikt voor de productie, verkoop of distributie van clustermunitie.


Naar alle veelgestelde vragen