Terug

Veelgestelde vragen CBPR2

Veelgestelde vragen over Veelgestelde vragen CBPR2

Welke informatie moet ik verstrekken en aan wie?

In de verordening staat dat zowel consumenten als zakelijke rekeninghouders informatie moeten krijgen die nodig is om de valuta te kiezen waarmee ze willen betalen. De valutawisselkosten moeten op dezelfde wijze worden uitgedrukt. De aanbieder van de valutawisseldienst moet duidelijk maken welke marge hij rekent door de consument of zakelijke rekeninghouder te informeren wat de procentuele marge is tussen de wisselkoers en de totale wisselkosten.

Bij geldautomaten en pinapparaten waarbij gebruik wordt gemaakt van een betaalpas
De consument of zakelijke rekeninghouder die bij een geldautomaat of een (mobiel) pinapparaat een transactie uitvoert met de betaalpas, dient geïnformeerd te worden over de kosten van een eventuele valutawisseldienst. Voordat de transactie plaatsvindt, krijgt de consument of zakelijke rekeninghouder de volgende informatie van de wisseldienstverlener:

  • de verwachte kosten van de transactie, uitgedrukt in een percentage van de meest recente wisselkosten. Deze informatie dient daarnaast op duidelijke en gemakkelijk toegankelijke wijze getoond te worden op een openbaar elektronisch platform, zoals een website.
  • het verwachte bedrag van de transactie in de valuta van de betaler.
  • het verwachte bedrag van de transactie in de valuta van de begunstigde.

Deze informatie wordt getoond bij de geldautomaat of op het pinapparaat. Daarbij krijgt de consument of de zakelijke rekeninghouder de keuze om in de valuta van de begunstigde te betalen. Deze informatie wordt na de transactie gratis beschikbaar gesteld aan de consument of zakelijke rekeninghouder.

Bij online overmakingen naar een andere betaalrekening
De consument of zakelijke rekeninghouder die online via de eigen bankierenomgeving of de app van de bank een overmaking verricht, dient geïnformeerd te worden over de kosten van de eventuele valutawisseldienst. Voordat de overmaking plaatsvindt, krijgt de consument of zakelijke rekeninghouder de volgende informatie van de wisseldienstverlener:

  • de verwachte kosten voor de valutawissel van de overmaking;
  • het verwachte bedrag van de overmaking in de valuta van de betaler;
  • het verwachte bedrag van de overmaking in de valuta van de begunstigde.

Onder deze kosten worden ook eventuele transactiekosten gevat. De kosten dienen op duidelijke, neutrale en begrijpelijke wijze getoond te worden via bijvoorbeeld een scherm op de website.

Stuur deze vraag door

Wat zijn valutawisselkosten?

Valutawisselkosten zijn kosten voor het wisselen van de ene valuta naar een andere valuta. Deze kosten vinden bijvoorbeeld plaats indien een Nederlandse betaler via een buitenlandse webshop betaalt in een andere valuta dan de euro. Het gaat in dit geval om een grensoverschrijdende betaling. In dergelijke situaties verschillen de valuta van de betaler van de valuta van de begunstigde en zal er sprake zijn van een valutawissel. De kosten voor deze valutawissel worden valutawisselkosten genoemd.

Stuur deze vraag door

Wat is een valutawisseldienst?

Een valutawisseldienst is een dienst waarbij met een andere valuta wordt betaald, dan waarin de betaling ontvangen wordt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien een Nederlandse betaler via een buitenlandse webshop online betaalt in een andere valuta dan de euro. Het gaat daarbij om grensoverschrijdende betalingen.

Stuur deze vraag door

Wat wijzigt er per 19 april 2021?

Per 19 april 2021 worden de informatie-eisen voor transacties bij geld- en pinautomaten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een betaalpas, aangescherpt. Aanbieders van een valutawisseldienst, die ook een betaalpas aan de consument of zakelijke rekeninghouder hebben verstrekt, dienen namelijk de informatie-eisen voor transacties bij geld- en pinautomaten via e-mail, SMS of pushberichten van de bankierenomgeving of bankierenapp te sturen aan de rekeninghouder. De consument of zakelijke rekeninghouder kan ervoor kiezen om geen informatie te ontvangen. De informatie wordt verzonden naar het voor de ontvanger gewenste medium en wordt gratis en op toegankelijke wijze verstrekt.

Stuur deze vraag door

Wie houdt toezicht op de verordening?

De Autoriteit Financiële Markten houdt in Nederland toezicht op de verordening voor de grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten.

Stuur deze vraag door