Terug

Hoe moeten wijzigingen in de feitelijk leidinggevende van een assurantiebemiddelaar aan de AFM doorgegeven worden?

Sinds de inwerkingtreding van de Wfm BES per 1 juli 2012 hoeven feitelijk leidinggevenden alleen bij de vergunningaanvraag en bij een wijziging in de samenstelling van de feitelijk leidinggevenden te worden aangemeld. 

Op verzoek van de AFM moet de assurantiebemiddelaar wel kunnen aantonen dat de feitelijk leidinggevende(n) beschikken over alle relevante diploma’s.Naar alle veelgestelde vragen