Terug

Stel dat een kredietaanbieder krediet aanbiedt met een maximale aflossingstermijn van drie maanden. Moet deze kredietaanbieder dan een vergunning aanvragen?

Ja, de kredietaanbieder moet in beginsel een vergunning aanvragen. Op basis van artikel 1:9, eerste lid, Bfm BES is een aanbieder van krediet evenwel vrijgesteld van de vergunningplicht, als het krediet een looptijd heeft van korter dan drie maanden én aan de consument slechts onbetekenende kosten in rekening worden gebracht.

De looptijd van drie maanden wordt strikt gehanteerd, in de zin dat na drie maanden ook echt moet zijn afgelost. Maatgevend hierbij is de feitelijke situatie. Als bijvoorbeeld na drie maanden het krediet wordt vervangen of opgevolgd door een ander krediet, ziet de AFM dit in beginsel als kredietverstrekking die langer dan drie maanden duurt.Naar alle veelgestelde vragen