Terug

Moet een kredietaanbieder die krediet aanbiedt voor maximaal drie maanden een vergunning aanvragen?

Op basis van artikel 1:9, eerste lid, Bfm BES is een aanbieder van krediet vrijgesteld van de vergunningplicht, als het krediet een looptijd heeft van korter dan drie maanden én aan de consument slechts onbetekenende kosten in rekening worden gebracht.

Nee, een aanbieder van krediet is vrijgesteld van de vergunningplicht als het krediet een looptijd heeft van korter dan drie maanden.
Het krediet moet daadwerkelijk na drie maanden zijn afgelost. Als bijvoorbeeld na drie maanden het krediet wordt vervangen of opgevolgd door een ander krediet, ziet de AFM dit als kredietverstrekking die langer dan drie maanden duurt.Naar alle veelgestelde vragen