Terug

Moeten bijkantoren van banken/verzekeraars in Caribisch Nederland met een hoofdkantoor op Curaçao of Sint Maarten, informatie inwinnen als advies verstrekt wordt?

Ja, een bijkantoor in Caribisch Nederland moet bij het verstrekken van advies op grond van de gedragsregels alle informatie inwinnen en bewaren. Het hoofdkantoor op bijvoorbeeld Sint Maarten of Curaçao kan deze aanvragen beoordelen. Als dit het geval is, moeten alle aanvragen uit Caribisch Nederland gefiatteerd worden door de goedgekeurde feitelijk leidinggevende en moet dit ook aangetoond kunnen worden.Naar alle veelgestelde vragen