Terug

Als de assurantieportefeuille niet langer actief uitgebreid wordt maar alleen beheerd wordt, kan de vergunning dan worden ingetrokken?

Nee. Het bemiddelen bij verzekeringsovereenkomsten is vergunningplichtig. Onder ‘bemiddelen in verzekeren’ wordt verstaan: “het verrichten van werkzaamheden gericht op de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten of het assisteren bij het beheer van die overeenkomsten”. Het beheren van een assurantieportefeuille is dan ook vergunningplichtig.

 Naar alle veelgestelde vragen