Terug

Caribisch Nederland - Vergunning

De veelgestelde vragen over Caribisch Nederland zijn verdeeld in onderstaande categorieën.

 

Veelgestelde vragen voor Caribisch Nederland - Vergunning

Hoe kan ik een vergunning aanvragen?

Voor een vergunningaanvraag dient u twee formulieren in te vullen:

  • "Vergunningaanvraag adviseren en bemiddelen in Caribisch Nederland" 
  • "Vragenlijst personentoetsing Caribisch Nederland"

U kunt het ingevulde formulier en de bijbehorende bijlagen aan ons sturen via post of via e-mail aan bes@afm.nl.

De formulieren voor een vergunningaanvraag zijn beschikbaar op onze website:

Stuur deze vraag door

Stel dat een kredietaanbieder krediet aanbiedt met een maximale aflossingstermijn van drie maanden. Moet deze kredietaanbieder dan een vergunning aanvragen?

Ja, de kredietaanbieder moet in beginsel een vergunning aanvragen. Op basis van artikel 1:9, eerste lid, Bfm BES is een aanbieder van krediet evenwel vrijgesteld van de vergunningplicht, als het krediet een looptijd heeft van korter dan drie maanden én aan de consument slechts onbetekenende kosten in rekening worden gebracht.

De looptijd van drie maanden wordt strikt gehanteerd, in de zin dat na drie maanden ook echt moet zijn afgelost. Maatgevend hierbij is de feitelijke situatie. Als bijvoorbeeld na drie maanden het krediet wordt vervangen of opgevolgd door een ander krediet, ziet de AFM dit in beginsel als kredietverstrekking die langer dan drie maanden duurt.

Stuur deze vraag door

Hoe kan ik een nieuwe bestuurder aan of afmelden?

Het aanmelden van een nieuwe bestuurder kan met de Vragenlijst Betrouwbaarheids- en Geschiktheidstoetsing. U kunt het ingevulde formulier en de bijbehorende bijlagen aan ons sturen via post of via e-mail aan BES@afm.nl.

Stuur deze vraag door

Als de assurantieportefeuille niet langer actief uitgebreid wordt maar alleen beheerd wordt, kan de vergunning dan worden ingetrokken?

Het bemiddelen bij verzekeringsovereenkomsten is vergunningplichtig. Onder bemiddelen in verzekeren wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden gericht op de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten of het assisteren bij het beheer van die overeenkomsten. Het beheren van een assurantieportefeuille is dan ook vergunningplichtig.

Stuur deze vraag door

Kan een assurantiebemiddelaar, welke onderdeel is van een bank die haar zetel heeft op Curaçao, zonder verdere beperkingen opereren op de Boneriaanse markt of moet deze met een zelfstandige vennootschap gezeteld op Bonaire opereren?

De vergunning voor een kredietinstelling (bank) wordt verleend door De Nederlandsche Bank (DNB). Om assurantiebemiddelingactiviteiten te kunnen verrichten, moet dit volgens de door DNB afgegeven vergunning toegestaan zijn. De vraag of een assurantiebemiddelaar met een zelfstandige vennootschap gezeteld op Bonaire moet opereren zal aan DNB gesteld moeten worden.

Stuur deze vraag door