Terug

Is het volgen van een Permanente Educatie (PE) een verplichting?

Een financiële onderneming heeft een wettelijke verplichting om zorg te dragen voor de vakbekwaamheid van zijn werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder zijn verantwoordelijkheid bezighouden met financiële dienstverlening (zie artikel 3:11 Wfm BES). Deze personen moeten daarom beschikken over voldoende relevante opleiding of daaraan gelijk te stellen ervaring.
De AFM heeft op dit moment (nog) geen PE-programma vastgesteld ter invulling van deze verplichting. Dit betekent dat de financiële onderneming zelf invulling moet geven aan deze verplichting. De wijze waarop de onderneming deze verplichting invult, moet in alle gevallen worden beschreven in de bedrijfsvoering.



Naar alle veelgestelde vragen