Terug

Caribisch Nederland - Vakbekwaamheid

De veelgestelde vragen over Caribisch Nederland zijn verdeeld in onderstaande categorieën.

 

Veelgestelde vragen over Caribisch Nederland - Vakbekwaamheid

Wat zijn de eisen ten aanzien van de vakbekwaamheid voor leidinggevenden bij assurantiebemiddelaars in Caribisch Nederland?

Een bemiddelaar in schadeverzekeringen of levensverzekeringen moet ervoor zorgen dat degenen die de feitelijke leiding hebben over een vestiging van het bedrijf allemaal beschikken over een erkend diploma.

Stuur deze vraag door

Is het volgen van een Permanente Educatie (PE) een verplichting?

Een financiële onderneming heeft een wettelijke verplichting om zorg te dragen voor de vakbekwaamheid van zijn werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder zijn verantwoordelijkheid bezighouden met financiële dienstverlening (zie artikel 3:11 Wfm BES). Deze personen moeten daarom beschikken over voldoende relevante opleiding of daaraan gelijk te stellen ervaring.
De AFM heeft op dit moment (nog) geen PE-programma vastgesteld ter invulling van deze verplichting. Dit betekent dat de financiële onderneming zelf invulling moet geven aan deze verplichting. De wijze waarop de onderneming deze verplichting invult, moet in alle gevallen worden beschreven in de bedrijfsvoering.

Stuur deze vraag door

Welke regels gelden er voor de vakbekwaamheid van bijkantoren van banken of verzekeraars in Caribisch Nederland, met een hoofdkantoor op CuraƧao of Sint Maarten?

Niet ieder bijkantoor in Caribisch Nederland is groot genoeg om de werkzaamheden zelf conform de wet uit te voeren. Om in dat geval toch te voldoen aan de regels omtrent vakbekwaamheid kan de onderneming er voor kiezen om eventuele feitelijk leidinggevenden op Sint Maarten of Curaçao, die wel beschikken over de gevraagde vakbekwaamheid, te betrekken in de dienstverlening. Op die manier waarborgt de financiële onderneming de kwaliteit van de financiële dienstverlening. De onderneming moet er wel op letten dat in deze constructie er feitelijk leidinggevenden moeten zijn met een actieve betrokkenheid bij de dienstverlening. De wijze waarop de onderneming zorgt dat de vakbekwaamheid geborgd wordt, moet in alle gevallen worden beschreven in de bedrijfsvoering.

 

Stuur deze vraag door

Bestaan er verschillen in de vakbekwaamheidseisen tussen complexe en minder complexe schade- en levenproducten?

Nee, ten aanzien van de vakbekwaamheidseisen bestaat er geen onderscheid tussen complexe en minder complexe schade- en levenverzekeringen. De vakbekwaamheidseisen zijn dus voor alle schade- en levenverzekeringen gelijk.

Stuur deze vraag door

Wat zijn de vakbekwaamheidseisen voor een medewerker van een financiƫle onderneming die werkzaam is in Caribisch Nederland?

Werknemers en andere natuurlijke personen die in opdracht van een financiële onderneming financiële producten aanbieden of verlenen, moeten daarvoor een relevante opleiding of de benodigde ervaring hebben. Iedere medewerker die inhoudelijk contact heeft met de klant heeft een relevant diploma (artikel 3:27 Bfm BES). Of: een financiële onderneming heeft een dusdanig aantal feitelijk leidinggevenden dat beschikt over een erkend diploma zodat de kwaliteit van de financiële dienstverlening kan worden gewaarborgd. De financiële onderneming moet daarbij kunnen aantonen dat zij de adviezen van de medewerkers die niet beschikken over een relevant diploma heeft gecontroleerd.

Stuur deze vraag door