Terug

Moet elke adviseur/bemiddelaar een beroepsaansprakelijkheids-verzekering hebben en hoe hoog moet deze zijn?

Een adviseur of bemiddelaar (niet zijnde een bemiddelaar in effecten), of gevolmachtigd agent moet conform de Wfm BES ter dekking van aansprakelijkheid, voortvloeiende uit de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, een verzekering afsluiten. In de Wfm BES is geen minimum verzekerd bedrag opgenomen voor de aansprakelijkheidsverzekering. De AFM wil echter dat adviseurs en bemiddelaars  een verzekering afsluiten met een verzekerd bedrag dat minimaal $50.000. Meer informatie over de wetgeving van Caribisch Nederland vindt u op de pagina wetgeving voor Caribisch Nederland.

Naar alle veelgestelde vragen