Terug

Welke tussenpersonen moeten over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschikken?

Adviseurs en bemiddelaars (niet zijnde bemiddelaars in effecten) en gevolmachtigd agenten moeten conform artikel 3:24 Wet financiële markten BES (Wfm BES) over een BAV beschikken. Hieronder vallen in ieder geval adviseurs en bemiddelaars in verzekeringen, en adviseurs en bemiddelaars in consumptief en hypothecair krediet.Naar alle veelgestelde vragen