Terug

Welk verzekerd bedrag kan ik het beste adviseren bij het afsluiten van een lening/hypotheek?

Uit het gegeven advies moet blijken waarom een bepaald verzekerd bedrag is geadviseerd. Bij de inventarisatie van gegevens van de klant moet gevraagd worden naar de risicobereidheid van de klant.
Wil de achterblijvende partner bijvoorbeeld in het huis blijven wonen, of wil hij of zij dat juist niet? Als de achterblijvende partner in het huis wil blijven wonen, dan moeten de financieringslasten voor hem of haar ook haalbaar blijven na een eventueel overlijden van de partner. Het verzekerd bedrag moet dus voldoende zijn om die lasten te kunnen blijven betalen.

Mocht de achterblijvende partner niet in het huis willen blijven wonen, dan moet er worden vastgesteld of er een risico is op een restschuld. Het verzekerd bedrag moet daarop worden afgestemd.
Mocht de klant toch een hoger of lager verzekerd bedrag wensen, dan is het van belang dat ook dit in het dossier (schriftelijk) wordt vastgelegd.Naar alle veelgestelde vragen