Terug

Moeten alle cijfers in het model ‘berekening maximale krediet BES’ worden onderbouwd?

Ja, alle cijfers die in het model ter berekening van het maximale krediet worden ingevuld dienen zo veel mogelijk met bewijsstukken worden onderbouwd. De cliënt moet aantonen wat zijn inkomen en woonlasten zijn. Dit kan bijvoorbeeld door bankafschriften, huurcontract, afschrift van de hypotheek, salarisafrekening of werkgeversverklaring.Naar alle veelgestelde vragen