Terug

Hoe moet een financieel dienstverlener zijn klant informeren over de mogelijke risico’s van een product/dienst?

De financiële dienstverlener in Caribisch Nederland moet alle risico’s vermelden in de verstrekte informatie (brochure of offerte of intakeformulier) die voor de klant nodig zijn om zich een goed oordeel te kunnen vormen over het product, voordat hij of zij het product aanschaft. Alle verstrekte informatie moet daarbij feitelijk juist, duidelijk en niet misleidend te zijn.
Bijvoorbeeld: als een klant alleen een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluit voor een auto, dan moet hij er bijvoorbeeld over geïnformeerd worden welke schade niet gedekt is. De klant kan dan zelf beslissen of hij of zij wel een aanvullende verzekering neemt, of het risico wil lopen om de eigen schade niet vergoed te krijgen.Naar alle veelgestelde vragen