Terug

Is er een vrijstelling van de vergunningplicht voor Britse beleggingsondernemingen vanaf het moment dat brexit een feit is?

Zodra brexit plaatsvindt, geldt er een overgangsregime als er afspraken zijn gemaakt tussen de EU en het VK. Sommige beleggingsondernemingen mogen hun activiteiten dan voortzetten op grond van de huidige bevoegdheden. Als er geen deal is en de onderneming beleggingsdiensten verleent of beleggingsactiviteiten verricht in Nederland, moet er mogelijk een vergunning worden aangevraagd.

Beleggingsondernemingen uit het VK die alleen beleggingsdiensten verlenen aan professionele beleggers of in aanmerking komende tegenpartijen of die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf voor eigen rekening handelen, hebben ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een vrijstelling van vergunningplicht bij een no-deal brexit. De onderneming moet dan aantonen dat op haar activiteiten toezicht wordt uitgeoefend in het VK. Deze vrijstelling geldt in beginsel tot 1 januari 2021 en treedt alleen in werking bij een no-deal brexit. Kijk hier voor meer informatie.

Deze vrijstelling is geen algemene vrijstelling. U komt door de registratie wel onder toezicht van de AFM. U bent vrijgesteld van bepaalde doorlopende vereisten, zoals prudentiële regels en veel organisatorische regels. Maar veel gedragsregels die voor beleggingsondernemingen gelden, zijn wel van toepassing. Zo zijn de regels van kostentransparantie nog van toepassing. Ook is een vergoeding van toepassing voor het behandelen van de notificatie waarmee vrijstelling wordt verzocht.

Kijk hier voor meer informatie over hoe u de notificatie kan doen en de kosten.

Naar alle veelgestelde vragen