Terug

Is er een vrijstelling van de vergunningplicht voor Britse beleggingsondernemingen vanaf het moment dat brexit een feit is?

Nu brexit een feit is, geldt vanaf 31 januari 2020 een transitieperiode. Afgesproken is dat alle wetten en regels van de Europese Unie gedurende deze transitieperiode van kracht blijven in het VK. Dat wil zeggen dat tijdens de transitieperiode voor burgers en ondernemers niets verandert ten opzichte van de situatie toen het VK nog lid was van de EU. Indien de onderhandelingen tijdens de transitieperiode zonder resultaat eindigen, dan kan het zijn dat 31 december 2020 alsnog een harde brexit zal zijn. 

Voordat zeker was dat een transitieperiode zou gelden, was een vrijstellingsregeling in het leven geroepen. Beleggingsondernemingen uit het VK die alleen beleggingsdiensten verlenen aan professionele beleggers of in aanmerking komende tegenpartijen of die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf voor eigen rekening handelen, hadden ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een vrijstelling van vergunningplicht bij een harde brexit. De onderneming moet dan aantonen dat op haar activiteiten toezicht wordt uitgeoefend in het VK. Nu de transitieperiode in is gegaan, heeft de huidige opzet van de vrijstelling geen werkingskracht, aangezien de vrijstelling in beginsel geldt tot 1 januari 2021 en alleen in werking treedt bij een harde brexit. Kijk hier voor meer informatie.

Deze vrijstelling is geen algemene vrijstelling. U komt door de registratie wel onder toezicht van de AFM. U bent vrijgesteld van bepaalde doorlopende vereisten, zoals prudentiële regels en veel organisatorische regels. Maar veel gedragsregels die voor beleggingsondernemingen gelden, zijn wel van toepassing. Zo zijn de regels van kostentransparantie nog van toepassing. Ook is een vergoeding van toepassing voor het behandelen van de notificatie waarmee vrijstelling wordt verzocht.

Kijk hier voor meer informatie over hoe u de notificatie kan doen en de kosten.Naar alle veelgestelde vragen