Terug

Als brexit gevolgen heeft voor mijn onderneming wat moet ik nu doen?

Wanneer u inschat dat brexit uw onderneming gaat raken, zorg dan dat u zo snel mogelijk analyseert welke gevolgen brexit voor u heeft, zoals een vergunningplicht of mogelijke vrijstelling van vergunningplicht. Indien nodig moet u een nieuwe vergunningaanvraag indienen bij de AFM. De beoordeling van een vergunningaanvraag vergt tijd; het is zaak de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum in te dienen.

Het kan ook zijn dat uw onderneming juist een vergunning van de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk nodig heeft of onder een overgangsregeling valt. Wanneer dit het geval is, dient u spoedig contact op te nemen bij de Engelse toezichthouder (FCA). 

Ook uw klanten kunnen vanwege de veranderingen in uw ondernemingen gevolgen ondervinden. Stel daarom ook hen op tijd en duidelijk op de hoogte.Naar alle veelgestelde vragen