Terug

In welk opzicht raakt brexit mijn onderneming?

Nu brexit een feit is, geldt een overgangsperiode die duurt tot 31 december 2020. Tijdens deze periode blijven de EU-regels en -wetten in het Verenigd Koninkrijk (VK) gewoon gelden. De EU en het VK hebben een principeakkoord bereikt over zo'n overgangsperiode.

Tijdens de overgangsperiode krijgen bedrijven en andere organisaties langer de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels die gelden na 31 december 2020. Tot die datum geldt nog vrij verkeer voor personen en goederen. Zo verandert er voor vakantiegangers van en naar het VK nog niets en hoeft de douane veel Britse goederen nog niet te controleren. Ook de rechten van Nederlanders die in het VK wonen blijven in de overgangsperiode hetzelfde. 

Wat gebeurt er aan het einde van de overgangsperiode, op 31 december 2020? Vanaf dat moment zullen de regels van de EU niet meer gelden in het VK. Het is nu nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn vanaf 1 januari 2021. Dat is namelijk afhankelijk van de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK die vanaf 31 januari 2020 zijn gestart. Als de onderhandelingen niet tot resultaat leiden, dan kan het zijn dat op 31 december 2020 alsnog een ‘harde’ brexit plaatsvindt. In de loop van 2020 zal hierover meer duidelijk worden. Naar alle veelgestelde vragen