Terug

Ik ben een beleggingsonderneming in het VK en wil beleggingsdiensten verrichten in Nederland. Mag dit na brexit?

Dat ligt aan de afspraken tussen de EU en het VK. We schetsen hieronder de situatie met en zonder deal.

Situatie bij brexit met deal

Bereiken de EU en het VK overeenstemming over de wijze van brexit? Dan geldt een overgangsperiode tot 31 december 2020. U kunt dan tot en met 31 december 2020 gebruikmaken van uw Europese paspoort en beleggingsdiensten verlenen in Nederland/aan Nederlandse klanten.

Situatie bij no-deal brexit

Bereiken de EU en het VK geen overeenstemming bereiken over de wijze van brexit? Dan is er ook geen overgangsperiode. U kunt dan geen gebruik meer maken van uw Europese paspoort vanuit het VK. U kunt bij een no-deal brexit in principe geen diensten meer verrichten in Nederland. Om uw diensten dan toch voort te kunnen zetten, moet u beschikken over een vergunning van de AFM óf van een andere toezichthouder binnen de Europese Economische Ruimte (anders dan het VK) mét een (nieuw) Europese paspoort voor Nederland. Hierop geldt de volgende uitzondering.

Beleggingsondernemingen uit het VK die alleen beleggingsdiensten verlenen aan professionele beleggers of in aanmerking komende tegenpartijen of die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf voor eigen rekening handelen, kunnen ook gebruikmaken van een vrijstelling van vergunningplicht als er geen overgangsperiode komt. Zij moeten zich registreren bij de AFM en aantonen dat op de in Nederland te verrichten activiteiten van de beleggingsonderneming toezicht wordt uitgeoefend in het VK. Deze vrijstelling geldt in beginsel tot 1 januari 2021 en treedt alleen in werking bij no-deal brexit. Naar alle veelgestelde vragen