Terug

Welke gevolgen heeft brexit voor financieel dienstverleners?

Als er geen overgangsregeling komt tussen de EU en het VK, kan deze harde brexit direct gevolgen hebben voor uw onderneming en voor uw klanten. Het is dus belangrijk dat u nagaat wat de brexit voor u betekent en wat u moet doen om u goed voor te bereiden.

Heeft u bijvoorbeeld klanten met verzekeringen waarbij de verzekeraar in het VK is gevestigd? U doet er dan verstandig aan om bij de tegenpartij in het VK na te gaan of deze is voorbereid op brexit en of deze na brexit nog zijn diensten mag aanbieden aan Nederlandse klanten. Daarnaast kunnen de voorwaarden van verzekeraars wijzigen. Als dit zo is, moeten u uw klanten hierover informeren.

Of werkt u misschien samen met ondernemingen in het VK? Als u bepaalde activiteiten uitbesteedt aan ondernemingen in het VK, dan is dit na brexit misschien niet meer toegestaan. Sommige activiteiten, zoals adviseren aan klanten in de EU, mogen dan niet meer vanuit het VK worden verricht.

Dit zijn slechts twee voorbeelden waarop de brexit uw onderneming kan raken. De AFM verwacht dat u zo snel mogelijk analyseert welke gevolgen brexit voor u en uw klanten heeft. Stel klanten op tijd en duidelijk op de hoogte van de gevolgen voor hen, bied zo nodig een passend alternatief en zorg dat klanten zo min mogelijk hinder van brexit ondervinden.

Lees meer over de AFM en brexit.

Naar alle veelgestelde vragen