Terug

Welke gevolgen heeft brexit voor financieel dienstverleners?

Op vrijdag 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten, waarmee brexit een feit is. Nu geldt een overgangsperiode, die duurt tot en met 31 december 2020. Tijdens deze periode blijven de EU-regels en -wetten in het Verenigd Koninkrijk (VK) gewoon nog gelden. Ook krijgen bedrijven en andere organisaties langer de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels die gelden na 31 december 2020. Tot en met 31 december 2020 is er nog vrij verkeer voor personen en goederen. Zo verandert er voor vakantiegangers van en naar het VK nog niets en hoeft de douane veel Britse goederen nog niet te controleren. Ook de rechten van Nederlanders die in het VK wonen blijven in de overgangsperiode hetzelfde. 

Wat gebeurt er aan het einde van de transitieperiode op 31 december 2020? Vanaf dat moment zullen de regels van de EU niet meer gelden in het VK. Het is nu nog onduidelijk wat het gevolg zal zijn vanaf 1 januari 2021. Dat is namelijk afhankelijk van de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK die vanaf 31 januari 2020 zijn gestart. Als de onderhandelingen niet tot resultaat leiden, dan kan het zijn dat op 31 december 2020 alsnog een ‘harde’ brexit plaatsvindt. In de loop van 2020 zal hierover meer duidelijk worden. Het is belangrijk dat u nagaat wat brexit voor u betekent en wat u moet doen om u goed voor te bereiden. 

Heeft u bijvoorbeeld klanten met verzekeringen waarbij de verzekeraar in het VK is gevestigd? U doet er dan verstandig aan om bij de tegenpartij in het VK na te gaan of deze is voorbereid op brexit en of deze na brexit nog zijn diensten mag aanbieden aan Nederlandse klanten. Daarnaast kunnen de voorwaarden van verzekeraars wijzigen. Als dit zo is, moeten u uw klanten hierover informeren.

Of werkt u misschien samen met ondernemingen in het VK? Als u bepaalde activiteiten uitbesteedt aan ondernemingen in het VK, dan is dit na brexit misschien niet meer toegestaan. Sommige activiteiten, zoals adviseren aan klanten in de EU, mogen dan niet meer vanuit het VK worden verricht.

Dit zijn slechts twee voorbeelden waarop brexit uw onderneming kan raken. De AFM verwacht dat u zo snel mogelijk analyseert welke gevolgen brexit voor u en uw klanten heeft. Stel klanten op tijd en duidelijk op de hoogte van de gevolgen voor hen, bied zo nodig een passend alternatief en zorg dat klanten zo min mogelijk hinder van brexit ondervinden.

Lees meer over de AFM en brexit.Naar alle veelgestelde vragen