Terug

Brexit - handel met VK

Veelgestelde vragen over Brexit - handel met Verenigd Koninkrijk

In welk opzicht raakt brexit mijn onderneming?

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de Europese Paspoorten van Europese financiële instellingen niet meer geldig in het VK.

Stuur deze vraag door

Wat gebeurt er met mijn Europese paspoort na brexit? Kan ik nog diensten verrichten en/of producten aanbieden in het VK?

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de Europese Paspoorten van Europese financiële instellingen niet meer geldig in het VK.

De Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA) heeft een tijdelijke voorziening getroffen (het ‘temporary permissions regime’). Financiële ondernemingen die voor brexit op basis van een Europees paspoort activiteiten verrichten in het VK kunnen dit onder dezelfde voorwaarden blijven doen, tot een maximum van drie jaar.

Financiële ondernemingen, die hier gebruik van wensen te maken hadden zich uiterlijk 30 december 2020 moeten aanmelden bij de FCA omdat zij anders de mogelijkheid verliezen om grensoverschrijdend diensten aan te bieden in het VK.

De Britse regering voert verdere wetgeving in op basis waarvan financiële ondernemingen die zich niet onder het ‘temporary permissions regime’ hebben geregistreerd tijdelijk kunnen blijven voldoen aan bestaande contractuele verplichtingen. Dit ‘financial services contracts regime’ biedt financiële ondernemingen een beperkte periode om hun activiteiten in het VK op een ordentelijke manier af te wikkelen.

Stuur deze vraag door

Welke gevolgen heeft brexit voor beleggingsondernemingen of beheerders van beleggingsinstellingen die samenwerken met beleggingsondernemingen in het VK?

Een beleggingsonderneming in het VK waarmee u samenwerkt kan zijn dienstverlening niet voortzetten. De beleggingsonderneming zal een vergunning in een EU-lidstaat nodig hebben om beleggingsdiensten te mogen blijven verlenen in Nederland.

‘Reverse solicitation’ (het aanbieden van diensten op exclusief initiatief van de klant) zal geen oplossing bieden om de dienstverlening te blijven voortzetten. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zal reverse solicitation een mogelijkheid bieden voor klanten om orders in te kunnen leggen bij een onderneming uit het VK. Dit zal per order beoordeeld moeten worden en moet aan strikte voorwaarden voldoen. Hierbij wijzen wij u ook graag op de Q&A’s die ESMA in dit kader heeft gepubliceerd (chapter 13).

Stuur deze vraag door