Terug

Brexit - handel met VK

Veelgestelde vragen over Brexit - handel met Verenigd Koninkrijk

Brexit. Wat gebeurt er nou precies?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) - Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland - verlaat de Europese Unie (EU). Momenteel wordt nog druk onderhandeld en gekeken naar de consequenties die brexit met zich meebrengt voor de handelsrelaties. Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen, is het aannemelijk dat brexit uw bedrijf raakt wanneer u handel drijft met het VK.

De EU en het VK hebben besloten om brexit uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. Brexit kan eerder plaatsvinden als het Britse parlement het akkoord over de voorwaarden van brexit goedkeurt.

Stuur deze vraag door

In welk opzicht raakt brexit mijn onderneming?

Na brexit komt er mogelijk een overgangsperiode tot 31 december 2020. Tijdens deze periode blijven de EU-regels en -wetten in het Verenigd Koninkrijk (VK) nog gelden. De EU en het VK hebben een principeakkoord bereikt over zo'n overgangsperiode. Het Europees Parlement, de EU en het Britse parlement moeten dat akkoord nog goedkeuren.

Als er een overgangsperiode komt, krijgen bedrijven en andere organisaties langer de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels die gelden na 31 december 2020. In dat geval is er tot en met 31 december 2020 nog vrij verkeer voor personen en goederen. Zo verandert er voor vakantiegangers van en naar het VK nog niets en hoeft de Douane veel Britse goederen nog niet te controleren. Ook de rechten van Nederlanders die in het VK wonen blijven in de overgangsperiode hetzelfde.

Welke regels er voor burgers en bedrijven na de mogelijke overgangsperiode gelden, is nog niet bekend. De EU en het VK moeten daarover nog verder onderhandelen. 

Stuur deze vraag door

Als brexit gevolgen heeft voor mijn onderneming wat moet ik nu doen?

Wanneer u inschat dat brexit uw onderneming gaat raken, dan is het aan te raden voor 31 mei 2019 de noodzakelijke licenties en vergunningen in huis te hebben. Mogelijk dient uw tegenpartij die is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (VK) over de juiste vergunningen te beschikken.

U als Nederlandse partij doet er verstandig aan om bij de tegenpartij in het VK na te gaan of deze is voorbereid op brexit en of deze na brexit nog zijn diensten mag verlenen. Uw klanten kunnen als gevolg van de veranderingen in uw ondernemingen ook gevolgen ondervinden. Stel daarom ook hen op tijd en duidelijk op de hoogte. Ook hier geldt dat de exacte gevolgen nog niet bekend zijn zolang de onderhandelingen tussen de EU en het VK lopen.

Verschillende scenario’s leiden tot verschillende acties die u moet ondernemen.

Stuur deze vraag door

Welke gevolgen heeft brexit voor financieel dienstverleners?

Als er geen overgangsregeling komt tussen de EU en het VK, kan deze harde brexit direct gevolgen hebben voor uw onderneming en voor uw klanten. Het is dus belangrijk dat u nagaat wat de brexit voor u betekent en wat u moet doen om u goed voor te bereiden.

Heeft u bijvoorbeeld klanten met verzekeringen waarbij de verzekeraar in het VK is gevestigd? U doet er dan verstandig aan om bij de tegenpartij in het VK na te gaan of deze is voorbereid op brexit en of deze na brexit nog zijn diensten mag aanbieden aan Nederlandse klanten. Daarnaast kunnen de voorwaarden van verzekeraars wijzigen. Als dit zo is, moeten u uw klanten hierover informeren.

Of werkt u misschien samen met ondernemingen in het VK? Als u bepaalde activiteiten uitbesteedt aan ondernemingen in het VK, dan is dit na brexit misschien niet meer toegestaan. Sommige activiteiten, zoals adviseren aan klanten in de EU, mogen dan niet meer vanuit het VK worden verricht.

Dit zijn slechts twee voorbeelden waarop de brexit uw onderneming kan raken. De AFM verwacht dat u zo snel mogelijk analyseert welke gevolgen brexit voor u en uw klanten heeft. Stel klanten op tijd en duidelijk op de hoogte van de gevolgen voor hen, bied zo nodig een passend alternatief en zorg dat klanten zo min mogelijk hinder van brexit ondervinden.

Lees meer over de AFM en brexit. Stuur deze vraag door

Wat gebeurt er met mijn Europese paspoort na brexit? Kan ik nog diensten verrichten en/of producten aanbieden in het VK?

De situatie na brexit hangt af van de afspraken die zijn gemaakt tussen de EU en het VK.

Situatie bij brexit met deal

Bereiken de EU en het VK overeenstemming over de wijze van brexit? Dan geldt mogelijk een overgangsperiode tot 31 december 2020. Tijdens deze periode blijven de EU-regels en -wetten in het VK gelden. U kunt als Nederlandse financiële onderneming dan tot en met 31 december 2020 gebruikmaken van uw Europees paspoort en diensten verrichten en/of producten aanbieden in het VK.

De EU en het VK hebben een principeakkoord bereikt over zo'n overgangsperiode. Het Europees Parlement, de EU en het Britse parlement moeten dat akkoord nog goedkeuren.

Situatie bij no-deal brexit

Bereiken de EU en het VK geen overeenstemming over de wijze van brexit? Dan is er ook geen overgangsperiode. U kunt dan geen gebruik meer maken van uw Europees paspoort in het VK en u kunt in principe geen diensten meer verrichten en/of producten aanbieden in het VK.

De Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA) heeft voor deze situatie een tijdelijke voorziening getroffen (het ‘temporary permissions regime’). Financiële ondernemingen die voor brexit op basis van een Europees paspoort activiteiten verrichten in het VK kunnen dit onder dezelfde voorwaarden blijven doen, tot een maximum van drie jaar. Om gebruik te maken van dit regime kunnen financiële ondernemingen een notificatie versturen aan de FCA.

Het is zeer belangrijk dat financiële ondernemingen dit tijdig doen, omdat zij anders de mogelijkheid verliezen om grensoverschrijdend diensten aan te bieden in het VK. Financiële ondernemingen moeten zich melden bij de FCA voor het ‘temporary persmissions regime’.

De Britse regering zal bovendien verdere wetgeving invoeren op basis waarvan financiële ondernemingen die zich niet onder het ‘temporary permissions regime’ hebben geregistreerd tijdelijk kunnen blijven voldoen aan bestaande contractuele verplichtingen. Dit ‘financial services contracts regime’ biedt financiële ondernemingen een beperkte periode om hun activiteiten in het VK op een ordentelijke manier af te wikkelen.

Stuur deze vraag door