Terug

Brexit - handel met VK

Veelgestelde vragen over Brexit - handel met Verenigd Koninkrijk

Brexit. Wat gebeurt er nou precies?

Op 31 januari 2020 heeft brexit plaatsgevonden, maar wat houdt dat precies in? 

Op vrijdag 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten, waarmee brexit een feit is. Nu geldt een overgangsperiode, die duurt tot en met 31 december 2020. Afgesproken is dat alle wetten en regels van de Europese Unie gedurende deze overgangsperiode van kracht blijven in het VK. Dat wil zeggen dat tijdens deze overgangsperiode voor burgers en ondernemers niets verandert ten opzichte van de situatie toen het VK nog lid was van de EU. Zo zijn bijvoorbeeld alle vergunningen van Britse bedrijven gewoon geldig in de EU.

Wat gebeurt er aan het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020? 

Vanaf dat moment zullen de regels van de EU niet meer gelden in het VK. Het is nu nog onduidelijk wat het gevolg zal zijn vanaf 1 januari 2021. Dat is namelijk afhankelijk van de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK die vanaf 31 januari 2020 zijn gestart. Als de onderhandelingen niet tot resultaat leiden, dan kan het zijn dat op 31 december 2020 alsnog een ‘harde’ brexit plaatsvindt. In de loop van 2020 zal hierover meer duidelijk worden. 

Stuur deze vraag door

In welk opzicht raakt brexit mijn onderneming?

Op vrijdag 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten, waarmee brexit een feit is. Nu geldt een overgangsperiode, die duurt tot en met 31 december 2020.

Afgesproken is dat alle wetten en regels van de Europese Unie gedurende deze overgangsperiode van kracht blijven in het VK. Dat wil zeggen dat tijdens deze overgangsperiode voor burgers en ondernemers niets verandert ten opzichte van de situatie toen het VK nog lid was van de EU. Zo zijn bijvoorbeeld alle vergunningen van Britse bedrijven gewoon geldig in de EU.

Tijdens de overgangsperiode krijgen bedrijven en andere organisaties langer de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels die gelden na 31 december 2020. Tot en met 31 december 2020 is er nog vrij verkeer voor personen en goederen. Zo verandert er voor vakantiegangers van en naar het VK nog niets en hoeft de Douane veel Britse goederen nog niet te controleren. Ook de rechten van Nederlanders die in het VK wonen blijven in de overgangsperiode hetzelfde.

Welke regels er voor burgers en bedrijven na de overgangsperiode gelden, is nog niet bekend. De EU en het VK moeten daarover verder onderhandelen.

Stuur deze vraag door

Als brexit gevolgen heeft voor mijn onderneming wat moet ik nu doen?

Mogelijk dient uw tegenpartij die is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (VK) over de juiste vergunningen te beschikken.

U als Nederlandse partij doet er verstandig aan om bij de tegenpartij in het VK na te gaan of deze is voorbereid op brexit en of deze na brexit nog zijn diensten mag verlenen. Uw klanten kunnen als gevolg van de veranderingen in uw ondernemingen ook gevolgen ondervinden. Stel daarom ook hen op tijd en duidelijk op de hoogte. Ook hier geldt dat de exacte gevolgen nog niet bekend zijn zolang de onderhandelingen tussen de EU en het VK lopen.

Verschillende scenario’s leiden tot verschillende acties die u moet ondernemen.

Stuur deze vraag door

Welke gevolgen heeft brexit voor financieel dienstverleners?

Op vrijdag 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten, waarmee brexit een feit is. Nu geldt een overgangsperiode, die duurt tot en met 31 december 2020. Tijdens deze periode blijven de EU-regels en -wetten in het Verenigd Koninkrijk (VK) gewoon nog gelden. Ook krijgen bedrijven en andere organisaties langer de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels die gelden na 31 december 2020. Tot en met 31 december 2020 is er nog vrij verkeer voor personen en goederen. Zo verandert er voor vakantiegangers van en naar het VK nog niets en hoeft de douane veel Britse goederen nog niet te controleren. Ook de rechten van Nederlanders die in het VK wonen blijven in de overgangsperiode hetzelfde. 

Wat gebeurt er aan het einde van de transitieperiode op 31 december 2020? Vanaf dat moment zullen de regels van de EU niet meer gelden in het VK. Het is nu nog onduidelijk wat het gevolg zal zijn vanaf 1 januari 2021. Dat is namelijk afhankelijk van de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK die vanaf 31 januari 2020 zijn gestart. Als de onderhandelingen niet tot resultaat leiden, dan kan het zijn dat op 31 december 2020 alsnog een ‘harde’ brexit plaatsvindt. In de loop van 2020 zal hierover meer duidelijk worden. Het is belangrijk dat u nagaat wat brexit voor u betekent en wat u moet doen om u goed voor te bereiden. 

Heeft u bijvoorbeeld klanten met verzekeringen waarbij de verzekeraar in het VK is gevestigd? U doet er dan verstandig aan om bij de tegenpartij in het VK na te gaan of deze is voorbereid op brexit en of deze na brexit nog zijn diensten mag aanbieden aan Nederlandse klanten. Daarnaast kunnen de voorwaarden van verzekeraars wijzigen. Als dit zo is, moeten u uw klanten hierover informeren.

Of werkt u misschien samen met ondernemingen in het VK? Als u bepaalde activiteiten uitbesteedt aan ondernemingen in het VK, dan is dit na brexit misschien niet meer toegestaan. Sommige activiteiten, zoals adviseren aan klanten in de EU, mogen dan niet meer vanuit het VK worden verricht.

Dit zijn slechts twee voorbeelden waarop brexit uw onderneming kan raken. De AFM verwacht dat u zo snel mogelijk analyseert welke gevolgen brexit voor u en uw klanten heeft. Stel klanten op tijd en duidelijk op de hoogte van de gevolgen voor hen, bied zo nodig een passend alternatief en zorg dat klanten zo min mogelijk hinder van brexit ondervinden.

Lees meer over de AFM en brexit.

Stuur deze vraag door

Wat gebeurt er met mijn Europese paspoort na brexit? Kan ik nog diensten verrichten en/of producten aanbieden in het VK?

Er geldt een overgangsperiode tot 31 december 2020. Tijdens deze periode blijven de EU-regels en -wetten in het VK gelden. U kunt als Nederlandse financiële onderneming dan tot en met 31 december 2020 gebruikmaken van uw Europees paspoort en diensten verrichten en/of producten aanbieden in het VK.

Naast de overgangsperiode heeft de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA) een tijdelijke voorziening getroffen (het ‘temporary permissions regime’). Financiële ondernemingen die voor brexit op basis van een Europees paspoort activiteiten verrichten in het VK kunnen dit onder dezelfde voorwaarden blijven doen, tot een maximum van drie jaar. Om gebruik te maken van dit regime kunnen financiële ondernemingen een notificatie versturen aan de FCA.

Het is zeer belangrijk dat financiële ondernemingen dit tijdig doen, omdat zij anders de mogelijkheid verliezen om grensoverschrijdend diensten aan te bieden in het VK. Financiële ondernemingen moeten zich melden bij de FCA voor het ‘temporary persmissions regime’.

De Britse regering voert verdere wetgeving in op basis waarvan financiële ondernemingen die zich niet onder het ‘temporary permissions regime’ hebben geregistreerd tijdelijk kunnen blijven voldoen aan bestaande contractuele verplichtingen. Dit ‘financial services contracts regime’ biedt financiële ondernemingen een beperkte periode om hun activiteiten in het VK op een ordentelijke manier af te wikkelen.

Stuur deze vraag door