Terug

Wat gebeurt binnen de AFM op het gebied van brexit?

De AFM heeft gericht aandacht voor brexit vanwege de unieke gevolgen van de brexit.

Zo brengt brexit met zich mee dat de AFM vergunningaanvragen van partijen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) krijgt te verwerken naast de aanvragen van Nederlandse partijen. Deze aanvragen moeten efficiënt en consistent worden beoordeeld.

Omdat de Britse financiële markt van groot belang is voor de Nederlandse financiële markt, ontstaan door brexit risico’s voor de Nederlandse financiële markt. De AFM monitort en brengt de risico's in kaart. Deze kennis draagt bij aan het beheersen van de risico’s.

Daarnaast wil de AFM de Nederlandse financiële ondernemingen activeren en aanzetten tot een goede voorbereiding op brexit.Naar alle veelgestelde vragen