Terug

Brexit - rol van de AFM

Veelgestelde vragen over Brexit - rol van de AFM

Wat is de rol van de AFM bij brexit?

Brexit zorgt voor veranderingen in de financiële markten. De risico’s die daaraan verbonden zijn, zoals een verstoring van de dienstverlening aan Nederlandse ondernemingen, worden door de AFM gemonitord. Als toezichthouder wil de AFM Nederlandse betrokken partijen hierover zo goed mogelijk informeren en bijdragen aan het beheersen van deze risico’s.

Stuur deze vraag door

Wat gebeurt binnen de AFM op het gebied van brexit?

De AFM heeft gericht aandacht voor brexit vanwege de unieke gevolgen van de brexit.

Zo brengt brexit met zich mee dat de AFM vergunningaanvragen van partijen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) krijgt te verwerken naast de aanvragen van Nederlandse partijen. Deze aanvragen moeten efficiënt en consistent worden beoordeeld.

Omdat de Britse financiële markt van groot belang is voor de Nederlandse financiële markt, ontstaan door brexit risico’s voor de Nederlandse financiële markt. De AFM monitort en brengt de risico's in kaart. Deze kennis draagt bij aan het beheersen van de risico’s.

Daarnaast wil de AFM de Nederlandse financiële ondernemingen activeren en aanzetten tot een goede voorbereiding op brexit.

Stuur deze vraag door

Hoe heeft de AFM contact met ondernemingen uit het VK die zich overwegen te vestigen in Nederland?

Sinds het brexit-referendum heeft de AFM contact met bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk (VK) die de mogelijkheden onderzoeken om hun bedrijfsactiviteiten te verplaatsen naar Nederland. De AFM benadert ondernemingen niet actief. Ook gaan we, op verzoek, in gesprek met Nederlandse bedrijven die handelen met het VK.

Stuur deze vraag door

Neemt de AFM stelling in de brexit-discussie?

De AFM heeft geen mening over de keuze van het Verenigd Koninkrijk om uit de EU stappen. De AFM kijkt naar de gevolgen van brexit voor de financiële markt en de risico’s die brexit met zich mee brengt voor de financiële markten.

Zie ook: Wat is de rol van de AFM bij brexit.

Stuur deze vraag door