Terug

Wat zijn de voorwaarden voor de versnelde boeteprocedure?

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de versnelde boeteprocedure zijn:

  • Er is niet eerder een boete opgelegd.
  • Er is geen sprake van een (redelijk) vermoeden van commune delicten, bijvoorbeeld valsheid in geschrift, oplichting of verduistering.
  • Er is geen sprake van publieke verontwaardiging.
  • Er is geen sprake van substantiële en concrete benadeling van consumenten/cliënten. Een voorbeeld van benadeling is misbruik van ingewonnen persoonsgegevens.
  • Er zijn geen andere toezichtantecedenten. Een uitzondering hierop is een waarschuwing voor het onjuist opnemen van de vrijstellingsvermelding.
  • De overtreder heeft goed meegewerkt aan het onderzoek van de AFM.
  • De overtreder betwist de feiten en de juridische beoordeling van de feiten uit het onderzoek niet.
  • De overtreder geeft geen zienswijze op het boetevoornemen en wil geen inzage in het boetedossier.
  • De overtreder voldoet aan alle voorwaarden van de versnelde boeteprocedure binnen de looptijd van de pilot versnelde boeteprocedure.


Naar alle veelgestelde vragen