Terug

Beoogt de publicatie van een boete leed toe te voegen?

De AFM houdt op basis van verschillende wetten toezicht op de financiƫle sector, waarvan de belangrijkste de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet, de Wet handhaving Consumentenbescherming en de Wet toezicht accountantsorganisaties zijn. Op grond van deze wetten heeft de AFM de bevoegdheid om voor overtreding van met name genoemde artikelen een bestuurlijke boete op te leggen. Als voorbeeld wordt hierna de Wft gehanteerd.

Met de publicatie van een opgelegde boete als bedoeld in artikel 1:97 Wft en verder wordt niet beoogd leed toe te voegen. Het primaire doel van publicatie is het waarschuwen van partijen op de financiƫle markten. De publicatie op grond van de Wft is daarom niet punitief of bestraffend. De boete zelf is dat wel. De boete heeft het karakter van een straf.Naar alle veelgestelde vragen